Mērķi un vīzija

Nacionālā Latvijas Loču asociācija – ir sabiedriska organizācija, kas apvieno Latvijas ostu kuģu ločus, dibināta 2003. gadā. Asociācijas pamatmērķis – nodrošināt kuģu loču tiesību ievērošanu un aizstāvību, kā arī viņu interešu pārstāvēšanu valsts, starptautiskās un citās organizācijās. Veicināt kuģu loču profesionālo zināšanu pilnveidošanu un prestižu.